News  
Telefonia VoIP. Od czego zacząć i jak w prosty sposób korzystać?
Skontaktuj się nami
Kontakt handlowy:
telefon 22-242-81-00
faks 22-266-01-30
mob. 796-097-197
email
Zadaj pytanie przez:
Formularz kontaktowy
Bramki VoIP

Cisco SPA112
Cisco SPA122
 Cisco SPA232D-G7
 Cisco SPA302D-G7
 Cisco SPA302DKIT-G7
Linksys SPA8000-G5
Linksys SPA8800
Grandstream HT-502
Grandstream HT-503
Grandstream HT-701
Grandstream HT-702
Grandstream HT-704
Grandstream GXW-4004
Grandstream GXW-4008
Grandstream GXW-4024
Grandstream GXW-4104
Grandstream GXW-4108
 VoIPoint CVA-2S
Linksys WRP400-G2
Cisco SRP521W-K9-G5
Cisco SRP526W-K9-G5
Cisco SRP527W-K9-G5
 Cisco SRP541W-E-K9
 Cisco SRP546W-E-K9
 Cisco SRP547W-E-K9

 

Program Partnerski
Jeśli Twoja firma, chce zwiększyć portfolio produktów oraz uzyskać dodatkowe dochody, przystąp do Programu Partnerskiego BramkiVoIP.pl.
Rozwiązania VoIP
Wybierz dla siebie rozwiązanie oparte na technologii VoIP
 Numer wewnętrzny centralki PABX wyniesiony do innej lokalizacji - bez udziału operatora VoIP
 Połączenie dwóch lokalizacji bramkami VoIP bez udziału operatora VoIP
 Korzystanie z telefonii VoIP przez użytkowników centralki PABX
 Numer linii analogowej i numer VoIP w jednym telefonie
 Odbieranie połączeń z dwóch numerów VoIP w jednym aparacie telefonicznym
 Odbieranie połączeń z kilku numerów VoIP na jednym telefonie
 Darmowe połączenia telefoniczne pomiędzy różnymi lokalizacjami z użyciem operatora VoIP
 Dzwonienie przez Internet bez włączonego komputera
 
Przeszukaj serwis:
Regulamin


Regulamin sklepu internetowego bramkivoip.pl

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) sklepu internetowego bramkivoip.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez firmę AG Telecom („AG Telecom”).
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§2. Informacje o podmiocie prowadzącym sklep internetowy bramkivoip.pl

 1. Sklep internetowy bramkivoip.pl prowadzony jest przez firmę AG Telecom z siedzibą w Warszawie (02-792 Warszawa) przy ulicy Lanciego 7 lok. 56, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Delegaturę Biura Dzaiłalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów pod numerem 102282, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-035-90-73.
 2. W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego bramkivoip.pl rozumie się przez to prawa i obowiązki AG Telecom.
 3. Korespondencję elektroniczną skierowaną do sklepu internetowego bramkivoip.pl można wysyłać na adres poczty elektronicznej email: .

§3. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1. Sklep internetowy bramkivoip.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu serwisu http://www.bramkivoip.pl/ („Usługi”).
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z Usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu http://www.bramkivoip.pl/.

§4. Składanie zamówienia

 1. Aby dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym bramkivoip.pl, konieczne jest wypełnienie i przesłanie przy użyciu serwisu http://www.bramkivoip.pl/ formularza zamówienia zawierającego następujące dane:

  1. wskazanie rodzaju i ilości zamawianego towaru,
  2. podanie prawidłowych i aktualnych danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu email,
  3. wybranie sposobu płatności,
  4. wybranie sposobu dostarczenia towaru.

 2. Klient przesyłając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy bramkivoip.pl formularza zamówienia, dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail, z adresu e-mail sklepu .

§5. Realizacja zamówienia

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep internetowy bramkivoip.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
 2. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie sklepu internetowego, Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, na adres poczty elektronicznej e-mail podanym w formularzu zamówienia, a wysłanym do Klienta z adresu . W takim przypadku sklep internetowy bramkivoip.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 5 wysyłka towaru następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu przez sklep internetowy bramkivoip.pl informacji o dokonaniu płatności za towar.
 4. Informacja o dokonaniu płatności za towar, otrzymywana jest:

  1. w przypadku płatności realizowanych przez systemy płatności elektronicznych on-line, poprzez przesłanie przez te systemy do serwisu internetowego bramkivoip.pl informacji potwierdzającej dokonanie płatności,
  2. w przypadku płatności na rachunek bankowy, poprzez uznanie rachunku bankowego sklepu internetowego bramkivoip.pl wskazanego w serwisie bramkivoip.pl.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem wysyłka towaru następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia.
 6. Sklep internetowy bramkivoip.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 09.00 do 18.00.
 7. Sklep internetowy bramkivoip.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

  1. otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata z powodu błędnie podanego w formularzu zamówienia jego adresu e-mail,
  2. otrzymaniu nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
  3. otrzymaniu formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,
  4. braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 6,
  5. jeśli Klient dokonał wyboru jednej z form płatności, o których mowa w ust. 4 i nie otrzymania przez sklep internetowy bramkivoip.pl informacji o dokonaniu płatności, w sposób o którym mowa w ust. 4 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia,
  6. jeśli Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem i nie odebrał przesyłki od listonosza lub kuriera.
 8. Klient może wycofać złożone zamówienie przez wysłanie emaila na adres . Anulowanie zamówienia jest możliwe w przypadku, gdy w chwili otrzymania emaila, towar nie został wysłany do Klienta.
 9. Klient może wycofać złożone zamówienie przez wysłanie emaila na adres listy@bramkivoip.pl w każdym przypadku, gdy sklep internetowy bramkivoip.pl nie realizuje zamówienia, a gdy otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, sklep zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 2 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

§6. Ceny i rachunki

 1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym bramkivoip.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.
 3. Sklep internetowy bramkivoip.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 4. Zmiana ceny towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego bramkivoip.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym bramkivoip.pl.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 6. Paragon lub faktura VAT dostarczane są klientowi wraz z zamówionym towarem.

§7. Płatności

 1. Płatności za towary oraz ich dostarczenie mogą być dokonywane w następujących formach:

  1. przy wykorzystaniu płatności za pośrednictwem systemów płatności on-line – w szczególności kartą płatniczą oraz ePrzelewem,
  2. poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego bramkivoip.pl podanego w serwisie bramkivoip.pl
  3. gotówką – listonoszowi lub kurierowi w przypadku przesyłki za pobraniem, lub osobiście w przypadku odbioru osobistego.

 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z daną formą płatności pobieraną przez systemy płatnosci on-line, kwoty takich opłat będą zawsze uwidocznione w formularzu zamówienia i będą zawarte w całkowitej kwocie zamówienia.
 3. Sklep internetowy bramkivoip.pl nie ponosi kosztów jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich obsługujących daną formę płatności, w szczególności opłat bankowych za dokonanie przelewu lub opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.

§8. Dostawa zamówionych towarów

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym bramkivoip.pl wysyłane są wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towarów realizowana jest poprzez:

  1. Przesyłki realizowane przez Pocztę Polską,
  2. Przesyłki kurierskie realizowane przez firmy kurierskie,
  3. Odbiór osobisty w siedzibie sklepu internetowego bramkivoip.pl,
 3. Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy zależne są od cen oferowanych przez podmioty realizujące dostawę towarów, ceny materiałów niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniem oraz nakłady pracy niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówionego towaru przez osoby realizujące wysyłki na rzecz sklepu internetowego bramkivoip.pl.
 4. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia.
 5. Sklep internetowy bramkivoip.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy, w szczególności w przypadkach dużej kwoty zamówienia lub przesyłania towarów wymagających specjalnych warunków transportu. W każdym takim przypadku Klient ma prawo zrezygnowania z zamówienia lub odbioru towaru w siedzibie sklepu internetowego bramkivoip.pl.
 6. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności listonosza lub kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub jest on uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu listonosza lub kuriera. O sytuacji tej należy również poinformować sklep bramkivoip.pl wysyłając maila na adres .

§9. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie odesłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres sklepu internetowego bramkivoip.pl podanego w serwisie www.bramkivoip.pl. Do odesłanego produktu należy dołączyć paragon lub fakturę VAT oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub listonosza i podpisany przez niego.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
 4. Opis procedury reklamacyjnej:
  1. Klient może składać sklepowi reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem , lub w formie pisemnej na adres sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
   - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
   - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

   2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

   3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

   4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
  1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Klient(konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności
  2. Aby odstąpić od umowy zawartej ze sklepem, należy złożyć sklepowi stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: . Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres sklepu
  3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

   [adres sklepu]
   Ja [imię, nazwisko Klienta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
   Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
   Imię i nazwisko: [imię i nazwisko Klienta]
   Login w sklepie: [login Klienta]
   Adres: [adres Klienta]
   Data: [data odstąpienia od umowy]
   Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 6. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt.
 7. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie zapakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.
 8. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT.
 9. Brak odstąpienia od umowy:
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu bramkivoip.pl nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 3. Sklep internetowy bramkivoip.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, które sklep internetowy bramkivoip.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do sklepu internetowego bramkivoip.pl treści o charakterze bezprawnym.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu http://www.bramkivoip.pl/ w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
 6. Sklep internetowy bramkivoip.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym http://www.bramkivoip.pl/. Zamówienia otrzymane przez sklep internetowy bramkivoip.pl przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym bramkivoip.pl będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep internetowy bramkivoip.pl zamówienia.
 Bezpieczeństwo i prywatność  Bezpieczeństwo i prywatność  Formy odbioru i płatności  Formy odbioru i płatności  Regulamin  Regulamin  Kontakt  Kontakt  Czytaj o VoIP  Czytaj o VoIP
  tanie połączenia voip   telefonia voip
© 2006-2016 BramkiVoIP.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Bramka VoIP Cisco SPA112